Gå til sidens indhold

Skovkirkegård

 

Skovkirkegården er beliggende på Østre Kirkegård midt i Roskilde By. Området blev indviet af Domprovst Anne-Sophie Olander d. 26. maj 2023.

På kirkegården oplever vi efterspørgsel efter gravsteder, der er mere vilde og mere i harmoni med naturen, end de klassiske gravsteder med hæk og perlesten. For at imødekomme dette anlagde vi en skovkirkegård. Skoven ligger som en naturlig forlængelse af den eksisterende Østre Kirkegård, grænsende op mod Solsortevej.

Skoven er plantet i 2008 og fremstår i dag som en ung, smuk skov med træer som eg, skovfyr og fuglekirsebær – men også med mange forskellige selvsåede urter, buske og træer. Skoven er i dag delt op af græsrabatter, som vil blive brugt til urnegravsteder i naturgræs, stianlæg, såning af vilde urter og ellers primært henligge som naturgræs med slåede stier i.
 
Arealet fremstår som et naturområde og skal forblive sådan, selvom det skal anvendes til urnegravsteder. Det betyder, at det fremover både vil være et dejligt område at gå tur i og et smukt sidste hvilested for dem, der ønsker et naturnært gravsted.
Området er stort – knapt to ha eller svarende til tre fodboldbaner – men vi åbnede til en start for tre forskellige gravstedsafdelinger i områdets nordvestlige hjørne:
 
Det anonyme urnegravsted i skovbund uden gravsten eller anden markering. De pårørende kan være med ved urnenedsættelsen, urnens placering er dermed kendt for de pårørende og der er plads til to urner.
 
Urnegravsted i skovbund med marksten her markeres gravstedet af en marksten, hvor der må indhugges en inskription.
 
Urnegravsted i naturgræs markeret af forskellige træsorter – her ligger urnegravstedet i et område med naturgræs, og der plantes et træ i forbindelse med urnenedsættelsen. Der kan vælges mellem forskellige træsorter. Her sker selve markeringen af gravstedet med en messingplade på en træstub, der sættes ved siden af det nyplantede træ.
 
Fælles for alle gravstederne er, at de skal være naturlige, så derfor må der ikke plantes andre planter, sættes lys, figurer eller lignende på gravstederne.