Gå til sidens indhold

Østre Kirkegårds Kapel

Kapellet blev taget i brug i april 1961 til brug for mindehøjtideligheder for afdøde. Der afholdes årligt ca. 250 højtideligheder i Østre Kirkegårds kapel.

Arkitekt Henning Larsen stod for byggeriet som også indeholdt et krematorie. Kapel-krematoriet blev en nyskabning, idet Henning Larsen evnede på det funktionelle plan at skabe sammenhænge mellem kapelsalen og de tekniske rum, ligesom han gennem bygningens udformning og materialevalg skabte en lille arkitektonisk perle.

(Krematoriet, som efterhånden blev utidssvarende, blev lukket i 2013, da Fælleskrematoriet i Ringsted stod klar til brug).

Østre Kirkegård er Roskildes borgeres kirkegård, og de har ret til ved deres død at få en gravplads der. Det samme har personer, der på særlig måde har tilknytning til Roskilde kommune, samt alle hvis ægtefælle, forældre eller børn er begravet på kirkegården, fordi de var borgere i Roskilde.

Administration

Kirkegårdskontoret

Kong Magnus Vej 13

e-mail: rk@roskilde-kirkegaarde.dk

Telefon 4635 0890

Gå til...