Gå til sidens indhold

Historiske gravminder

Gustav Wied

Gustav Wieds kiste ligger meget idylisk placeret i den sydlige del af Gråbrødre Kirkegård.

C. E. F. Weyse

C.E.F. Weyse erhvervede sit gravsted på Gråbrødre kirkegård i forbindelse med et af sine sidste besøg i Roskilde. Komponistens fulde navn er Christoph Ernst Frederik Weyse og han døde i København.

Monumentet over komponisten C.E.F Weyse er udført af arkitekt G.F. Hetsch. Når gravsted og monument er bevaret i dag, kan det for en stor del tilskrives monumentets størrelse samt gelænderet omkring monumentet. I foråret 1992 er gravsted og gelænder blevet istandsat. Den tidligere belægning af Ølandssten omkring sarkofagen er udskiftet med en ramme af brosten og grus. De tilstødende gravsteder med Weyses ven sognepræst Hans Peter Boye Hertz på højre side og domorganist Hans Matthisson-Hansen på venstre side er blevet tilknyttet Weyses gravsted med en ramme af brosten. I rammen er plantet vedbend, og som bagplantning for de tre gravsteder er der valgt taks.

På Gråbrødre kirkegård blev Weyse efter eget ønske begravet under det store fritstående bøgetræ, kaldet "Weyses bøg", som allerede på daværende tidspunkt må have haft en anseelig størrelse. " Weyses bøg" skønnes således at være mere end 200 år gammel. Dette for området så dominerende og markante træ har blev desværre ramt af tøndersvamp og blev derfor omdannet til træskulptur med musikinstrumenter og noder. Ak tidens tand har tæret på dette monument og af sikkerhedshensyn måtte udskæringerne fjernes. Den kolossale stamme står nu som et stort insekthotel af hensyn til biodiversiteten. På 150 års mindedagen den 8. oktober 1992 blev der plantet et nyt bøgetræ i nærheden af Weyses gravsted.

I Roskilde var Weyse en god ven af sognepræsten ved Vor Frue kirke og Sct. Jørgensbjerg kirke Hans Peter Boye Hertz, i hvis hjem han var hyppig gæst. I A.P. Berggreens Weyse-biografi refereres et brev fra en søn af Hans Peter Boye Hertz. I brevet står der:

"En af de sidste gange, Weyse besøgte os, gjorde han alvor af, hvad han så ofte havde talt om, at udsøge sig en begravelsesplads sammen med min fader på Gråbrødre Kirkegård; thi han ville, at de skulle hvile sammen. Han sagde, da han søgte pladsen: 'Blot ikke ved et gærde eller en mur, thi der er altid så mange snegle og snoge; og så må i ikke lægge nogen tung sten på mit hoved, thi så kan jeg jo ikke trække vejret og heller ikke komme op, når Vorherre kalder på mig". Dette sidste ønske er kun dårligt efterkommet, thi komiteen for opførelse af et mindesmærke har fået lagt så tung en sten på hans hoved, som vel tænkes kan".

På trods af Weyses personlige ønsker har datiden syntes, at monument og gravsted ikke stod i et rimeligt forhold til komponistens store arbejde og berømmelse. I 1853 omtaler H.C. Andersen Gråbrødre kirkegård i historien: "Et stykke perlesnor", der omhandler perlerne på vejen fra København til Korsør. I historien omtaler H.C. Andersen monumentet som; "En ringe Sten" og gravsteder som; "Den ringe Grav".

I afsnittet står der:

"Kongegravenes By ved Hroars Væld, det gamle Roskilde, ligger for os. Kirkens slanke Taarnspir løfte sig over den lave By og spejle sig i lssefjorden. Een Grav kun ville vi her besøge, betragte den i Perlens Glar; det er ikke den mægtige Uniondronning Margrethes - nej, inde på Kirkegaarden, hvis hvide Mur vi tæt ved flyve forbi, er Graven, en ringe Sten er lagt over den, Orgelets Drot, den danske Romances Fornyer, hviler her. Melodier i vor Sjæl blev de gamle Sagn; vi fornam hvor: ”de klare Bølger rulled", "der boede en Konge i Lejre”. Roskilde, Kongegravenes By, i din Perle ville vi se på den ringe Grav, hvor i Stenen er hugget Lyren og navnet: ”Weyse”.

Weyses musik

Weyse var guldalderens (periode i dansk, især københavnsk, kunst- og kulturliv fra ca. 1800 til ca. 1850) mest kendte danske komponist og organist. Han er især kendt for sine sange og salmer til tekster af B.S. Ingemann og N.F.S. Grundtvig.

Herunder link til instrumental version af "Nu titte til hinanden" som Mp3 musik, komponeret af Weys

Weyse_Mp3.mp3

Weyses Bøg

På Gråbrødre kirkegård blev Weyse efter eget ønske begravet under det store fritstående bøgetræ, kaldet "Weyses bøg", som allerede på daværende tidspunkt må have haft en anseelig størrelse. " Weyses bøg" skønnes således at være mere end 200 år gammel. På 150 års mindedagen den 8. oktober 1992 blev der plantet et nyt bøgetræ i nærheden af Weyses gravsted.

Dette for området så dominerende og markante træ fik af fagfolk konstateret angreb af en tøndersvamp. Med vemod måtte gartnerne på Roskilde Kirkegårde skære træet ned til en lav højde. Helt undvære bøgen ønskede ingen. En kunstner fik til opgave at beskære og udskære træet så det kan forblive med at være "Weyses Bøg".

Agent og Købmand Otto Henrich Schmeltz

Otto Henrich Schmeltz er født i Roskilde den 14. september 1814.

Steen Friis

Justitsraad - Domkirkens Værge

Født 1801 - Død 1875