Urnelinie F og G på Gl. Vor Frue kirke

Urnegrave der er afgrænset af hæk. Gravstederne plejes og vedligeholdes af kirkegården, og der lægges gran på til jul.

 

Urnegravstedernes størrelse er 1 m². I urnegravstedet kan nedsættes 2 urner. Fredningsperioden for en urne er 10 år.

 

 

 

Urnegravstederne tilplantes typisk med en lav bunddække eller stauder - og

gravstederne har derfor et grønt og frodigt udseende.