Urnelinie E. Urnegrave på Gl. Vor Frue kirkegård

Gravstederne er på ca. 1,5 m2. Der må nedsættes 2 urner i gravstedet.

Urnegravene har en baghæk at buksbom og afgrænset på siderne og foran af en brostenskant. Som fælles bundplantning på gravstederne er der guldjordbær.


Urnegravsteder
til salg

Afdelingen tilstræbes et roligt og ensartet præg, hvorfor der kun må plantes etårige blomster foran gravmindet. Der må ikke plantes bunddække, buske eller træer, som vil blive fjernet af kirkegårdens gartnere. Ved vandstanderne er der placeret blomsterbægre.

Gl. Vor Frue kirke
ses bagved urneafdelingen