Ledige stillinger ved Roskilde Kirkegårde


Roskilde Kirkegårde er kendetegnet ved at være moderne kirkegårde med varierende udbud af forskellige gravstedstyper og rekreative oplevelser. Kirkegårdene udvikles i respekt for fortidens kulturværdier og med forståelse for det moderne menneskes behov for individuelle gravstedsløsninger. Vi lægger vægt på, at de landskabelige værdier udvikles på en sådan måde, at de giver plads til ro og fordybelse. Kirkegårdene er serviceenheder med fokus på brugerne.

Beliggenhed