Østre Kirkegårds kapel

Kong Magnus Vej 13, 4000 Roskilde

Østre Kirkegårds kapel blev taget i brug i april 1961 til brug for mindehøjtideligheder for afdøde. Der afholdes årligt ca. 250 højtideligheder i Østre kirkegårds kapel.Arkitekt Henning Larsen stod for byggeriet. Kapel-krematoriet blev en nyskabning, idet Henning Larsen evnede på det funktionelle plan at skabe sammenhænge mellem kapelsalen og de tekniske rum, ligesom han gennem bygningens udformning og materialevalg skabte en lille arkitek-tonisk perle.

 Se hvor Østre kirkegårds kapel og de mulige parkeringspladser ligger. Den østlige del af et Roskilde Bykort

KAPEL
Østre Kirkegård

Kong Magnus Vej 13

4000 Roskilde

 

Administration:

Kirkegårdenes kontor

Kong Magnus Vej 13

e-mail: rk(at)roskilde-kirkegaarde.dk

Telefon 4635 0890

Kapelsal

Venterum

Kapelplads og klokketårn